เวลาทำการ

 • วันปกติ : 09:00 - 18:00
 • วันเสาร์และวันหยุดราชการ : 09:00 - 19:00
 • (ค่าเข้าชมอนุสรณ์สถาน ฟรี)
 • (วันหยุด : อนุสรณ์สถานจะหยุดทำการทุกวันอังคาร)
 • แนะนำอนุสรณ์สถานฯ

  click here

  วัดไท่ฮัว ฝอกวงซัน

  click here