Giới thiệu

Lịch sử

Xây dựng

Năm 1998, Đại Sư Tinh Vân đến Ấn Độ Bồ Đề Đạo Tràng, tiếng phạn: Buddha-gayā, (còn gọi là Phật Đà Đạo Tràng, là nơi Thích Ca Mâu Ni Phật ngộ đạo thành Phật) truyền thọ Tam Đàn Đại Giới quốc tế.

Trong thời đó Tây Tạng Lạt-Ma Ngài Kunga Dorje Rinpoche cảm niệm Phật Quang Sơn Tự trước sự xúc tiến việc giao lưu Phật giáo Thế giới Văn Hoá Hán Tạng, sáng lập Hiệp hội Văn Hoá Hán Tạng Trung Hoa, và tổ chức Hội nghị Hiển Mật Phật giáo Thế giới, còn thành lập Hội Phật Quang Quốc tế, là Đạo Tràng chánh phái hoằng dương Phật giáo Nhân Gian; Ngài Kunga Dorje Rinpoche tâm nguyện quyên tặng Xá Lợi Răng Phật được Ngài bảo vệ kỷ lưỡng trong suốt ba mươi năm, hy vọng được xây dựng đền cung phụng ở Đài Loan, để chánh pháp vĩnh hằng, Xá Lợi trùng quang.

Năm 2003, đại lễ động thổ xây dựng Phật Đà Kỷ Niệm Quán Phật Quang Sơn. Sau 9 năm, hoàn thành vào ngày 25 tháng12 năm 2011.

Đại Sư Tinh Vân: " Đức Phật chẳng cần chúng sanh lễ bái cúng dường, nhưng chúng sanh lại cần đó để mở mang thiện niệm, tịnh hoá tâm linh. Bằng cách lễ bái tháp Phật, để tiếp xúc với pháp thân của Đức Phật, để tình cảm tưởng niệm được thăng hoa trở thành sự học hỏi đức tính của Phật Đà, thực tiễn ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Đức Phật chẳng cần bảo tháp, nhưng chúng sanh lại cần, tôi vì câu nói như vậy mà xây dựng bảo tháp ".

 

 

Khái niệm xây dựng Phật Quán

Đại Sư Tinh Vân: " xây dựng Phật Đà Kỷ Niệm Quán là lịch sử, là xây dựng tâm người. Công trình của thập phương, của đại chúng, bất cứ ai khi cần, đều có thể đến tham quan; đó cũng là công trình của văn hoá, của giáo dục, bất cứ cá nhân, gia đình, trường học hay cơ quan đoàn thể nào, đều có thể đến đây tụ hợp, tổ chức liên hoan, đều có thể đến xung quanh đây, dạy học.

 

Mục tiêu phát triển

 • Văn học hóa
 • Điện ảnh hóa
 • Nhân gian hóa
 • Quốc tế hóa
 •  

  Ngũ đại sứ mệnh (Năm nhiệm vụ lớn của Phật Quán)

 • 48 phòng địa cung: gìn giữ bảo tồn trí tuệ văn minh của nhân loại, xây dựng ký ức chung của nhân loại.
 • Giáo dục đời sống: thông qua nghệ thuật và văn hóa đẩy mạnh giáo dục đời sống và bảo vệ môi trường xanh.
 • Giao lưu hai nước: hai nước giao lưu, đẩy mạnh sự phục hưng của nền văn hoá Trung Hoa.
 • Nghệ thuật Phật giáo: thường xuyên triển lãm nghệ thuật Phật giáo, tổ chức hội thảo học thuật.
 • Phục vụ công cộng: tôn trọng bao dung, cùng chia sẻ tài nguyên, hăng hái phục vụ.
 •  

  Giải thưởng thành tích

 • Vào 27 – 11 – 2012, vinh dự được “Giải Vàng Kiến Trúc Quốc gia” lần thứ 13 do Kim Sư Văn hóa Giáo ban tặng.
 • Vào 22 – 11 – 2013, vinh dự được chính phủ xếp vào hàng “Trăm cảnh Tôn giáo Đài Loan”.
 • Vào 01 – 07 – 2014, vinh dự được thừa nhận chứng nhận ICOM Hiệp Hội Viện Bảo Tàng Quốc tế, trở thành hội viên chính thức non trẻ nhất.
 • Vào 15 – 07 – 2014, vinh dự nhận được “giải thưởng bình chọn của du khách năm 2014” thuộc trang mạng du lịch TripAdvisor lớn nhất toàn cầu, được xếp vào hàng đệ nhất thắng cảnh Cao Hùng Đài Loan.
 • Vào 25 – 10 – 2014, vinh dự nhận được “Giải thưởng bảo vệ Môi trường chung” khu vực thắng cảnh du lịch do chính quyền thành phố Cao Hùng xem xét phong tặng hàng năm.
 • Vào 13 – 11 – 2014, trở thành Viện Bảo Tàng và đoàn thể tôn giáo đầu tiên thông qua chứng nhận hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 50001.
 • Vào 16 – 12 – 2014, Mô hình nhà vệ sinh xe buýt, vinh dự được xếp vào hàng nhà vệ sinh công cộng đặc thù bảo vệ môi trường do viện hành chánh ban tặng. Chính thức truyền tải thông điệp đến với mọi người về nhà vệ sinh công cộng “hạnh phúc tuân thủ môi trường chung của một vương quốc du lịch diệu kỳ”.
 • Vào 10 – 08 – 2015, vinh dự nhận giải thưởng bình chọn “Đặc Sắc” vào hàng quản lý vệ sinh công cộng của Cục Bảo vệ môi trường chính quyền thành phố Cao Hùng.
 • Vào 31 – 10 – 2015, vinh dự đứng hàng thứ hai “giải thưởng môi trường chung khu thắng cảnh du lịch xét tặng mỗi năm 2014”.
 • Vào 16 – 01 – 2016, vinh dự nhận “giải thưởng hạng mục văn hóa du lịch lịch sử hàng đầu Trung Quốc” thuộc giải ITIA đầu tư du lịch Trung Quốc lần thứ năm.
 • Vào 25 – 05 – 2016, trang mạng du lịch nổi tiếng thế giới TripAdvisor công bố bình chọn tinh hoa du lịch 2016 do du khách bình chọn, Phật Đà Kỷ Niệm Quán Phật Quang Sơn được xếp vào một trong một trong mười điểm đến hàng đầu toàn Đài Loan.
 •  

  Trao đổi kết nối Liên Bảo Tàng

  Phật Đà Ký Niệm Quán vinh dự được Hiệp hội Bảo tàng Quốc tế thừa nhận, trở thành hội viên chính thức non trẻ nhất, là một tòa bảo tàng mang tầm ảnh hưởng quốc tế, mỗi năm thu hút vô số tầng lớp trí thức danh tiếng quốc tế đến tham quan, tiến hành giao lưu thăm hỏi, triển khai tour du lịch có chiều sâu giao lưu trao đổi học hỏi văn hóa.

  Để mở rộng nền văn hóa Trung Quốc, xúc tiến thúc đẩy giao lưu hai nước, Phật Đà Ký Niệm Quán liên tục ký kết với các Viện Bảo Tàng hai nước, bao gồm Cục di vật văn hóa Quốc gia, Cục di vật văn hóa Sơn Đông, Viện Bảo Tàng An Huy, Viện Bảo Tàng Tô Châu, Viện Bảo Tàng lịch sử Quốc Lập, Viện Bảo Tàng Hà Bắc, Viện Bảo Tàng Hồ Bắc và Viện Bảo Tàng Sơn Tây, cùng với việc triển khai bảo tồn văn hóa Trung Quốc và Viện Bảo Tàng phục vụ công chúng.